SEH Lentecongres 2019
SEH Lentecongres 2019

Complexe fiscale situaties in de eigenwoningregeling

Samenvatting
Sinds 1 januari 2013 geldt een aflossingsverplichting voor schulden in verband met de eigen woning. Klanten die vóór 2013 een bestaande eigenwoningschuld hadden en daarna een aanvullende financiering hebben afgesloten óf zijn verhuisd naar een duurdere woning, hebben een combinatie van schulden onder ‘oud’ recht en ‘nieuw recht.

Ook bij het verbreken van een partnerschap en het aangaan van een eigenwoningschuld met een partner met een eigenwoningverleden kunnen complexe situaties ontstaan. Het gaat dan om de keuze voor de samenstelling van de leningdelen die onder het overgangsrecht vallen en de leningdelen waarop de aflossingsverplichting van toepassing is.

In deze PE-masterclass bespreekt Rob Timmermans aan de hand van praktijkvoorbeelden de gevolgen met betrekking tot het overgangsrecht, de aflossingsverplichting en de periode van renteaftrek, bij verschillende mutaties.

Spreker
Rob Timmermans MFP is directeur van Impact Opleiding & Training. De kracht van Rob is het begrijpelijk maken van complexe materie en de praktijkgerichte toepassing van regelgeving in het advies.