Privacy- en cookieverklaring

Deze Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website van SEH Lentecongres of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en combinaties.

Uw privacy is voor de SEH van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat eventuele gegevens die wij van u verkrijgen, veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij SEH doen met persoonsgegevens.

Als u hierover vragen hebt, neem dan contact op met de congresorganisatie.

Verstrekking persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen:
•    Alle communicatie vindt plaats via Oostdam & Partners, de congresorganisatie van het SEH Lentecongres.  Oostdam & Partners heeft in een verwerkersovereenkomst verklaard zich aan de spelregels te houden zoals hier omschreven. 
•    U bent aangesloten bij SEH en krijgt zodoende de nieuwsbrief voor het SEH Lentecongres 2020. Hiervoor werken wij samen met Studioweb die namens de SEH via Sendinblue de nieuwsbrieven verstuurt. Studioweb heeft in een subverwerkersovereenkomst verklaard zich aan de spelregels te houden zoals hier omschreven.
•    U heeft zich ingeschreven voor het SEH Lentecongres 2020. Voor de inschrijving werken wij samen met Yellenge, de organisatie die uw registratie en tevens de congres-app verzorgt. Yellenge heeft in een subverwerkersovereenkomst verklaard zich aan de spelregels te houden zoals hier omschreven.
Wij geven uw persoonsgegevens dus alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wat wij doen met uw gegevens
Wanneer wij uw contactgegevens hebben verkregen doordat u zich hebt ingeschreven voor het congres, worden uw gegevens alleen gebruikt ten behoeve van (communicatie over) het SEH Lentecongres 2020, voor toezending van uw entreebewijs, toekenning van SEH PE-punten, voor deelname aan de evaluatie na afloop van het congres en voor het toesturen van de presentaties van het congres (die beschikbaar zijn gesteld door de congrespartners). Uw gegevens worden tot maximaal een half jaar na het congres bewaard.
Indien u aangesloten bent bij de SEH, blijven uw gegevens uiteraard bewaard. Bekijk hiervoor de Privacy Policy van de SEH. 

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tot maximaal 6 maanden worden opgeslagen op uw computer. In het document kunnen wij informatie opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen! Een cookie slaat alleen uw voorkeuren en uw interesses op; dit gaat op basis van uw surfgedrag. Een cookie slaat in principe geen naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op.
Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze diensten werken dan niet goed meer. 

Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt ervoor kiezen om niet akkoord te gaan met onze cookies. Dat kunt u aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u eerst onze cookies te verwijderen. Het uitschakelen van cookies moet uw op elke computer opnieuw doen waar u mee werkt. Ook als u meerdere browsers gebruikt op dezelfde computer moet u dat per browser regelen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij laten de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
•    Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
•    De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
•    Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
•    Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
•    De website is gemaakt door Studioweb, een ISO 27001 gecertificeerde webbouwer.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
•    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•    het laten corrigeren van fouten
•    het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
•    intrekken van toestemming
•    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Voor vragen over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met SEH Lentecongres. Onderstaand treft u onze contactgegevens.

Contactgegevens congresorganisatie SEH Lentecongres:
Oostdam & Partners
Castellastraat 84
6512 EZ Nijmegen
E-mail: info@oostdam-partners.nl