SEH Lentecongres 2019
SEH Lentecongres 2019

WIA-keuring en dan ziek het huis uit?!

Samenvatting
Deze masterclass gaat in op de procedures rond een arbeidsongeschikte werknemer en diens inkomen. Vanaf de loondoorbetaling bij ziekte in de eerste 104 weken tot na de WIA-keuring. Waar krijgt de werknemer allemaal mee te maken en hoe verhoudt zich dat tot zijn/haar inkomen?

  • Hoe verloopt de procedure van een WIA-keuring?
  • Welke regelingen zijn er en wat voor gevolgen heeft dit?
  • Wat zegt de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage over de financiële toekomst?
  • Geeft dit zekerheid en wat is de invloed van de (ex)-werkgever op een WIA-uitkering?
  • Wat is het beeld van werknemers over ziekte en waarom gaat het vaak alsnog mis?

Deze masterclass geeft u inzicht in de vragen over procedures en financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor bent u als adviseur beter in staat om een werknemer inzicht te geven in het onderwerp arbeidsongeschiktheid en om de financiële gevolgen bespreekbaar te maken.

Spreker
Angelo Wiegmans Rccm® is raadgever bij Bedrijf Plus en Qees. Hij helpt werkgevers bij problemen in complexe verzuimdossiers, organisatieadvies, bezwaarprocedures UWV en WGA-herbeoordelingen.