SEH Lentecongres 2019
SEH Lentecongres 2019

De doorlopende zorgplicht: het zal me een zorgen wezen?

Samenvatting
Steeds vaker komt de vraag op hoe ver de zorgplicht van de financieel adviseur reikt. Het antwoord wordt bepaald door zowel de ‘Wft-zorgplicht’ als de ‘civiele zorgplicht’. In deze PE-masterclass staat deze vraag centraal.

Sjoerd Meijer, autoriteit op dit gebied, gaat in op de omvang van de ‘Wft-zorgplicht’ en de omvang van de ‘civiele zorgplicht’. Vervolgens komt aan de orde hoe deze zorgplichten zich tot elkaar verhouden. Aan bod komt ook de vraag of een vergoeding mag worden gevraagd en hoe hoog die vergoeding dan mag zijn. Tot slot gaat Sjoerd in op de vraag of de financieel adviseur altijd verplicht is om doorlopend zorg te verlenen of dat dit ook kan worden beperkt of uitgesloten.

Spreker
Mr. Sjoerd Meijer is advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam. Sjoerd adviseert en procedeert over de omvang van de zorgplicht van financiële instellingen en dienstverleners. Daarnaast spreekt en publiceert hij met regelmaat over dit onderwerp.