SEH Lentecongres 2020
SEH Lentecongres 2020
SEH Lustrumcongres: ‘Kom in beweging!’

Verduurzaming centraal SEH-thema

De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) heeft haar 20-jarige bestaan gevierd met het SEH Lustrumcongres. Woensdag 18 april stond in het teken van duurzaamheid en financieel advies. Circa 900 Erkend adviseurs werden op sportcentrum Papendal geïnformeerd en geïnspireerd om duurzaamheid structureel in hun klantadvies op te nemen.

Financieel adviseurs gaan de komende jaren een zeer belangrijke rol spelen in de energietransitie. Om die reden maakt de SEH daar een speerpunt van in de ontwikkeling van de vakbekwaamheid.

Duurzaamheid

Het SEH Lustrumcongres werd geopend door de nieuwe voorzitter van de SEH, Ron Dukers. Hij zette zijn voorganger Wim van Wingerden in het zonnetje, die in februari na 20 jaar de voorzittershamer overdroeg. Na een korte terugblik op 20 jaar SEH gaf Ron Dukers een doorkijkje naar de nabije toekomst. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Hij doelde daarbij niet alleen op de energietransitie, maar ook op het belang van de duurzaamheid van de inkomensbron van klanten. Want robotisering is een ontwikkeling die niet alleen hypotheekadviseurs raakt, ook hun klanten krijgen ermee te maken. Om relevant te blijven zullen adviseurs nog klant- en relatiegerichter moeten gaan werken.

Energiecommissaris

Na zijn maidenspeech introduceerde Ron Dukers de nationale energiecommissaris Ruud Koornstra. Die nam de zaal op enthousiasmerende wijze mee in de uitdagingen die voor ons liggen en de manier waarop die worden aangepakt. Hij schetste daarbij de belangrijke rol die financieel adviseurs in het proces hebben. Niet alleen bij starters en doorstromers, maar ook bij woningeigenaren die niet muteren in hun hypotheek.

Masterclasses

Vervolgens zijn de Masterclasses van start gegaan. Daarin gaan toonaangevende vertegenwoordigers uit de sector in op de verschillende (financiële) aspecten van de verduurzaming van de woning.

Bijscholen

De SEH gaat de komende periode haar adviseurs bijscholen op alle mogelijkheden die er zijn om de verduurzaming van de woning te financieren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de fysieke maatregelen, zoals de diverse vormen van isolatie en zaken als zonnepanelen en warmtepompen. Financieel adviseurs kunnen een centrale rol in de energietransitie gaan spelen als aanspreekpunt van hun klanten.

Op de foto nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra en SEH-voorzitter Ron Dukers
Datum: 18-04-2018